De werkgroep fietseling - afdeling fietsersbond Oostende
Fietsstad Barometer
Home Recensie Toevoegen Recensies Raadplegen Website Fietseling
   
 
Privacyverklaring:

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geef je eventueel je e-mail adres  door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze interne werking, uw gegevens worden nooit doorgegeven of openbaar gemaakt. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens op te vragen en in te kijken,te wijzigen,te schrappen.


logo
 

p/a O.A.O. CC. De Grote post Lokaal CD+2.025 H. Serruyslaan 18A 8400 Oostende tel. 0488 057 077>